Przedawnienie roszczeń. Kiedy 3, a kiedy 20 lat?

porady prawne

Przedawnienie roszczeń. Kiedy 3, a kiedy 20 lat? Osobie poszkodowanej w wypadku należy się odszkodowanie z OC sprawcy. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że roszczenia o wypłatę odszkodowania ulegają przedawnieniu. W jakim czasie można egzekwować wypłatę świadczenia? Czym właściwie jest przedawnienie roszczeń? Kwestię przedawnienia zadośćuczynienia bądź odszkodowania reguluje Kodeks cywilny. Najprościej mówiąc, przedawnienie roszczenia sprawia, […]