Alkohol a odszkodowanie - poznaj swoje prawa

Alkohol - dmuchanie w alkomat

Alkohol a odszkodowanie

 

Stan po spożyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości niemalże zawsze wpływa na zachowanie człowieka, dynamikę reakcji, podejmowane decyzje, zwłaszcza w sytuacjach niebezpiecznych, wywołujących stres i wymagających racjonalnej oceny okoliczności. Te czynniki często wiążą się z uznaniem przyczynienia się poszkodowanego do szkody, jakiej doznał, jednak nie zawsze. Z pewnością nie wykluczają prawa do uzyskania odszkodowania przez poszkodowanego. Poszkodowany, będąc pod wpływem alkoholu w chwili wypadku, może zostać uznany za przyczyniającego się do szkody, jaka została mu zadana w momencie określonego zdarzenia, a w efekcie prowadzi to do zmniejszenia odszkodowania wypłacanego w związku z odniesionym na skutek wypadku uszczerbkiem na zdrowiu.

 

Pasażer pod wpływem

 

Jak powszechnie wiadomo pasażer pojazdu nie ma obowiązku zachowania stanu trzeźwości podczas jazdy. Problem pojawia się w momencie, kiedy pijany pasażer wsiada do samochodu z kierowcą, który jest pod wpływem i dochodzi do wypadku, a w konsekwencji do szkody poszkodowanego – pasażera. W takiej sytuacji spór o przyczynienie rozstrzyga fakt, czy poszkodowany miał świadomość, że kierowca pojazdu pił wcześniej alkohol lub był kompanem prowadzącego pojazd w takich czynnościach libacyjnych. Okoliczności te mają bezdyskusyjny wpływ na stwierdzenie nawet 70% przyczynienia i odpowiedniego obniżenia odszkodowania wypłacanego poszkodowanemu.
Jeżeli jednak pijany pasażer wsiadł do samochodu z kierowcą pod wpływem, ale nie miał świadomości tego faktu, nie spożywał z nim wcześniej alkoholu i jest to w stanie udowodnić poprzez zeznania świadka lub nagranie z monitoringu, a postawa kierowcy nie wskazuje na jego wcześniejsze spożywanie alkoholu, nie stwierdza się przyczynienia i poszkodowany ma prawo otrzymania całej koty odszkodowania z tytułu doznania uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku. W takich sytuacjach najlepiej jest skorzystać z usług kancelarii prawnej, która najskuteczniej poprowadzi czynności prawne związane z procesem pozyskiwania odszkodowania i dopilnuje, aby wypłacona kwota była satysfakcjonująca dla poszkodowanego. Tym bardziej, że proces udowadniania braku przyczynienia jest często skomplikowany i wymaga znajomości prawa, precyzji działania oraz orientacji w terminach składania wniosków i terminach przedawnień.


Pijany pieszy a przyczynienie


Wracając do domu po zakrapianej imprezie, spotkaniu z przyjaciółmi przy „kilku głębszych”, czy kuflu piwa, pieszy potrącony przez samochód również może zostać uznany za przyczyniającego się do zwiększenia uszczerbku na zdrowiu zaistniałego na skutek potrącenia. Jeżeli pieszy pod wpływem zapragnie odtańczyć taniec hula na środku skrzyżowania lub dokonać reprodukcji ulubionych figur baletowych i w następstwie stanie się ofiarą wypadku, wtedy z całą pewnością jego zachowanie zostanie uznane za wynikające ze stanu nietrzeźwości i stwierdzone zostanie przyczynienie. Natomiast stan znajdowania się pieszego pod wpływem alkoholu nie będzie miał znaczenia w sytuacji potrącenia go przez samochód na chodniku lub podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. W takich okolicznościach stan nietrzeźwości poszkodowanego nie ma związku z wyrządzoną szkodą i nie wpływa na uznanie przyczynienia, a tym samym na kwotę wypłacanego odszkodowania.W zaistniałych sytuacjach okoliczności zdarzenia powinny być bardzo dokładnie przeanalizowane w celu wykluczenia przyczynienia. Takimi działaniami, jak również procesem pozyskiwania odszkodowania dla poszkodowanego zajmuje się Kancelaria Prawna Legatis.

Rate this post
0 0 votes
Oceń artykuł