Komornicy mniej skuteczni? Sprawdź, czy komornik ma prawo do egzekucji Twojego długu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
komornik

Ministerstwo Sprawiedliwości i Krajowa Rada Komornicza przedstawiła swoje raporty dotyczące skuteczności działań kancelarii komorniczych w 2017 r. Z obu wynika, że ta spada. Czy to oznacza, że postępowanie komornicze staje się mało efektywnym sposobem na egzekucję długu?

 

Skuteczni czy nie?

 

Egzekucja komornicza jest ostatecznym sposobem na wyegzekwowanie należności. Dotąd skuteczność tego rodzaju działań była wysoka. Jednak przedstawione informacje za miniony rok nie są tak optymistyczne jak te z poprzednich lat. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości efektywność komorników spadła o ok. 2%. Dane KRK są jeszcze bardziej drastyczne i mówią o spadku na poziomie 4%. Czy to oznacza, że komornicy stają się bezskuteczni w egzekucji należności?

Specjaliści uczulają, że skuteczność kancelarii komorniczych nie może być analizowana jedynie pod kątem pozytywnie zakończonych egzekucji. Na całościowy obraz pracy komornika wpływa wynik finansowy kancelarii, jak też liczba przyjętych przez niego spraw. Pierwszy ze wskaźników od dwóch lat plasuje się na najwyższym poziomie. Na wzrost skuteczności kwotowej mają wpływać w przyszłości również ograniczenia liczby spraw, jakie może przyjąć komornik. Obecnie limity wynoszą 5 000 spraw rocznie (10 000 przy dużej skuteczności kancelarii). Jednak wchodząca w życie z początkiem 2019 r. nowelizacja ustawy o komornikach sądowych będzie obniżała limity o połowę (odpowiednio 2500 i 5000 spraw).

 

Zmiany prawne korzystne dla dłużników?

 

Uchwalone w ostatnim czasie przez Sejm nowelizacje ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych wprowadzają kilka zmian korzystnych dla dłużników podlegających egzekucji. Przede wszystkim ma zostać ujednolicona wysokość opłaty egzekucyjnej na poziomie 10% długu. Obecnie jej wartość waha się od 8 do 15%. Oznacza to, że w wielu przypadkach dłużnik poniesie mniejsze koszty egzekucji długu.

Ważną zmianą jest również wprowadzenie obowiązku nagrywania czynności komorniczych prowadzonych w terenie. Nagranie ma być częścią dokumentacji komorniczej i ważnym dowodem na wypadek sporów na linii komornik – dłużnik. Obowiązek nagrywania czynności ma ukrócić bezprawne działanie komorników, do którego niekiedy się dopuszczają.

Ponadto nowelizacja wprowadza ograniczenia przyjmowania spraw przez komorników spoza rewiru ich kancelarii. Obecnie sprawę komorniczą mógł prowadzić egzekutor z każdego miejsca Polski. Po wejściu w życie nowych przepisów przyjmowanie spraw spoza rewiru będzie możliwe dopiero w sytuacji, kiedy skuteczność egzekucji spraw z rewiru będzie rzeczywiście wysoka.

 

Krótszy okres przedawnienia

 

Z egzekucją komorniczą bezpośrednio wiąże się również projekt zmian w Kodeksie cywilnym dotyczący terminów przedawnienia zadłużeń. Obecnie dla roszczeń okresowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi on 3 lata. Natomiast pozostałe roszczenia przedawniają się dopiero po 10 lat. Projekt zmian, który jest obecnie na etapie legislacyjnym, przewiduje skrócenie drugiego terminu do 6 lat. Istotną zmianą jest również fakt, że w przypadku postępowań dotyczących konsumentów sąd będzie miał prawo z urzędu zbadać fakt przedawnienia roszczenia. Na chwilę obecną sąd nie ma takich uprawnień z urzędu. Zatem są duże szanse, że wprowadzone zmiany przyniosą wiele korzyści dla dłużników.

 

Masz komornika na karku? Zadbaj o odpowiednią ochronę prawną

 

Ewentualne zmiany dotyczące skrócenia czasu przedawnienia zadłużeń mają zwiększyć świadomość dłużników do swoich praw w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak są one obecnie na etapie legislacyjnym, więc mogą zacząć obowiązywać dopiero za jakieś dwa lata. Jednak już teraz dłużnicy mogą korzystać ze skutecznej ochrony komorniczej. Kancelaria Prawna Legatis świadczy usługi z zakresu prowadzenia spraw dłużników. Nasi prawnicy zweryfikują dokładnie czy posiadane przez klienta długi nie uległy przedawnieniu i czy działania firmy egzekucyjnej są zgodne z prawem. Często bowiem okazuje się, że windykacja dotyczy długów sprzed kilkunastu lat, a tym samym jest tak naprawdę bezpodstawna. Kancelaria Prawna Legatis pomoże swoim klientom stawić czoła nieuczciwym firmom egzekucyjnym. Taka profesjonalna ochrona prawna może okazać się bardzo przydatna.

 

Pakiet PRZECIWEGZEKUCYJNY

 

Każda osoba borykająca się z długami powinna zainteresować się pakietem przeciwegzekucyjnym oferowanym przez Kancelarię Prawną Legatis. W ramach stałej miesięcznej opłaty dłużnik ma zagwarantowaną opiekę prawną nad posiadanymi zaległościami finansowymi. Czy taka ochrona prawna jest potrzebna? Biorąc pod uwagę zuchwałość firm windykacyjnych, którym zależy jedynie na zarobku z tytułu odzyskania należności od dłużnika, pakiet przeciwegzekucyjny będzie stanowił solidne zabezpieczenie przed nieuczciwymi praktykami. Kluczową rzeczą w egzekucji wierzytelności jest podstawa prawna do jej przeprowadzenia. W wielu przypadkach okazuje się, że firmy windykacyjne upominają się o zadłużenia, kiedy już dawno uległy przedawnieniu. Jednak niewielu dłużników wie, w jaki sposób może egzekwować swoich praw w tym zakresie. Prawnicy Kancelarii Prawnej Legatis nie tylko sprawdzą, czy wszystkie prowadzone egzekucje są zgodne z prawem, ale również pomogą wyrazić sprzeciw wobec postępowania dotyczącego przeterminowanych zobowiązań.

Rate this post
5 1 vote
Oceń artykuł