733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

 

Klient indywidualny

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > Klient indywidualny
Ikona wagi

Masz problem prawny? Potrzebujesz prawnika?

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, posiadamy doświadczony zespół prawników specjalizujący się w: dochodzeniu odszkodowań, windykacji, prawie cywilnym, prawie karnym, prawie administracyjnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym, prawie gospodarczym, prawie spadkowym, prawie pracy.

Udzielamy porad prawnych telefonicznie i mailowo,

Zapewniamy pełne zastępstwo procesowe, reprezentujemy w sprawach przed sądem, prokuraturą,

Sporządzamy pisma prawnicze, wnioski, zażalenia, odwołania, pozwy, sprzeciwy.

Prawo karne

 • PISMA PROCESOWE
 • WNIOSKI DOWODOWE
 • APELACJE, ZAŻALENIA

Prawo cywilne

 • PRAWO RZECZOWE
 • NIERUCHOMOŚCI
 • UMOWY

Prawo administracyjne

 • ODWOŁANIA, SKARGI
 • APELACJE
 • ZAŻALENIA

Prawo rodzinne

 • rozwody, separacje
 • alimenty
 • opieka, kuratela

Prawo gospodarcze

 • prawo spółek handlowych
 • likwidacje, upadłości
 • działalność gospodarcza

Prawo spadkowe

 • STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU
 • PODZIAŁ SPADKU
 • TESTAMENTY

Windykacja

 • ODZYSKIWANIE WIERZYTELNOŚCI
 • POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
 • PISMA PRZECIWEGZEKUCYJNE

Prawo pracy

 • odszkodowanie z ZUS i KRUS
 • odzyskiwanie wynagrodzeń
 • renty, emerytury
Ikona wagi

Potrzebujesz stałej obsługi prawnej?

Wybierz pakiet ochrony prawnej odpowiedni dla Ciebie.

AKTUALNOŚCI