Odszkodowanie z OC za potrącenie pieszego na pasach

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
odszkodowanie z oc za potrącenie pieszego na pasach

Wypadek komunikacyjny z udziałem pieszego ma z reguły bardzo poważne skutki. Przechodzień w konfrontacji z pojazdem mechanicznym ma bardzo małe szanse. Tego rodzaju zdarzenia kończą się w najlepszym przypadku poważnymi uszczerbkami na zdrowiu, w najgorszym – śmiercią pieszego. Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu lub jego najbliższym?

 

Kierowca winnym

 

Wypadek komunikacyjny z udziałem pieszego to bardzo szczególna sytuacja, w której odpowiedzialność za zaistniałą sytuację reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z nim właściciel pojazdu mechanicznego odpowiada za szkodę na pieszym na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że poszkodowany pieszy nie ma obowiązku udowadniania winy kierowcy. To kierowca, który sądzi, że winnym wypadku jest nieodpowiednie zachowanie pieszego, ma obowiązek to udowodnić. Powyższa zasada wiąże się pośrednio z obowiązującym Kodeksem drogowym, który określa, że to pieszy a nie samochód ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych.

W przypadku ustalania winnego wypadku ważne jest również to, czy samochodem kierował rzeczywisty jego właściciel czy inna osoba. W momencie wypadku z udziałem pieszego osobą odpowiedzialną jest kierowca pojazdu. Jednak bez względu na to, czy winny jest kierowca czy rzeczywisty właściciel auta, z tytułu wypadku przysługuje odszkodowanie z OC dla pieszego.

 

Odszkodowanie z OC – na jakie świadczenia może liczyć pieszy?

 

Pula roszczeń pieszego wobec sprawcy wypadku jest szeroka. Odszkodowanie z OC dla pieszego może mieć różnorodną formę.

Osoba poszkodowana może liczyć na pokrycie kosztów leczenia. Niewiele osób jednak wie, że do kosztów tych należą nie tylko opłaty za konsultacje lekarskie czy prowadzoną rehabilitację, ale również koszty z tytułu opieki nad poszkodowanym czy koszty dojazdów poszkodowanego do placówek medycznych.

Innym świadczeniem, jakie może być wypłacone z odszkodowania z OC dla pieszego, jest zwrot utraconych dochodów za czas, w jakim potrącony był niezdolny do pracy zarobkowej.

Jeśli w wyniku wypadku poszkodowany poniósł znaczący uszczerbek na zdrowiu, który bezpośrednio wpłynął na pogorszenie się jego sytuacji finansowej, odszkodowanie z OC dla pieszego może mieć formę renty uzupełniającej.

Jeśli w wyniku wypadku pieszy nie będzie w stanie wykonywać dotychczasowej pracy, a tym samym będzie zmuszony do przekwalifikowania, odszkodowanie z OC pokrywa również koszty przekwalifikowania zawodowego poszkodowanego.

Oczywiście powyższe świadczenia pokrywają straty materialne poniesione przez poszkodowanego. Każdy poszkodowany w wyniku komunikacyjnym pieszy może również ubiegać się o zadośćuczynienie z OC, którego celem jest rekompensata poniesionego bólu i cierpienia.

 

 

Śmierć pieszego. Na jakie odszkodowanie z OC może liczyć rodzina?

 

W przypadku wypadku śmiertelnego z udziałem pieszego odszkodowanie z OC sprawcy przysługuje najbliższym zmarłego. Mogą oni wnioskować do ubezpieczyciela o wypłatę zarówno rekompensaty za poniesione koszty leczenia poszkodowanego, jak również o zadośćuczynienie z OC za poniesiony ból i stratę.

 

O postępowanie trzeba zadbać

 

W związku z potrąceniem pieszego będzie wszczęte przez organy postępowanie przygotowawcze, a w późniejszym czasie ewentualnie postępowanie karne. Wielu poszkodowanych popełnia błąd i nie interesuje się zbytnio jego przebiegiem. Wynik sprawy karnej odgrywa znaczącą rolę w procesie ubiegania się przez poszkodowanego o odszkodowanie z OC. Jeśli okazałoby się, że za winnego został uznany pieszy, nie przysługuje mu żadne świadczenie. Poza tym wówczas właściciel auta może ubiegać się o wypłatę przez poszkodowanego odszkodowania za uszkodzony samochód. Przeżywane przez ofiarę wypadku ból i cierpienie, a tym samym brak zaangażowania w sprawę jest zrozumiałe. Jednak nie stanowi żadnego argumentu dla organów czy sądu. Tym samym brak zainteresowania ze strony poszkodowanego postępowaniem nie wstrzymuje jego biegu. Dlatego tak ważne jest ustanowienie pełnomocnika, który będzie śledził postępy w sprawie i podejmował konieczne kroki prawne służące ochronie interesów swojego klienta. Kancelaria Prawna Legatis gwarantuje opiekę prawną na każdym etapie postępowania.

 

Nawiązka do 200 000 zł

 

W momencie wszczęcia postępowania karnego poszkodowany może wnioskować o wypłatę przez sprawcę dodatkowego świadczenia. Tzw. nawiązka ma zrekompensować poniesione przez poszkodowanego straty. Jej wysokość może sięgnąć nawet 200 000 zł. Zobowiązany do jej zapłaty jest sprawca wypadku, a więc jej wypłata nie przekreśla możliwości ubiegania się o odszkodowanie z OC bezpośrednio od ubezpieczyciela.

 

Jak duże odszkodowanie?

 

Wysokość wypłaconego świadczenia dla poszkodowanego jest sprawą bardzo indywidualną. Odszkodowanie z OC dla pieszego kalkulowane jest na podstawie poniesionego przez poszkodowanego uszczerbku na zdrowiu, czasu jego rekonwalescencji, czas i rodzaj poniesionego cierpienia oraz wpływ skutków wypadku na obecną sytuację materialną poszkodowanego. Aby mieć solidne argumenty przed ubezpieczycielem, pieszy powinien przedstawić wszelką dokumentację medyczną oraz inne dowody na pogorszenie jego dotychczasowej sytuacji. W przypadku wypadków komunikacyjnych z udziałem pieszych powadzone jest z reguły również dochodzenie policyjne. Jego przebieg również ma wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia.

 

Kiedy odszkodowanie z OC dla pieszego nie przysługuje?

 

Chociaż Kodeks cywilny określa, że to kierowca jest domyślnie winny wypadku z udziałem pieszego, to prawo przewiduje trzy przypadki, w których odszkodowanie z OC dla pieszego nie może być wypłacone.

Po pierwsze, odszkodowanie z OC nie przysługuje w momencie, kiedy szkoda powstała w wyniku działania tzw. siły wyższej. Przykładowo: jeśli potrącenie pieszego jest skutkiem nagłego huraganu, odszkodowanie z OC dla pieszego nie należy się.

Po drugie, jeśli udowodniono, że winę za wypadek ponosi pieszy, ten również nie może liczyć na wypłatę odszkodowania. Kiedy można mówić o jego wyłącznej winie? Z pewnością w momencie, kiedy nagle wtargnął na jezdnię bądź wbiegł na drogę o dużym natężeniu ruchu, np. autostradę, a jego działanie było celowe.

Po trzecie, odszkodowanie z OC dla pieszego nie jest należne, jeśli winnym za potrącenie pieszego będzie inny uczestnik ruchu, za którego kierowca pojazdu nie jest w stanie ponieść odpowiedzialności.

 

 odszkodowanie z OC dla pieszego warto walczyć!

 

Teoretycznie ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni do zgłoszenia szkody. W przypadkach trudniejszych, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia, czas ten może być wydłużony do 90 dni. Jednak wiele firm ubezpieczeniowych nie tylko przedłuża czas podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, ale również często zaniża odszkodowanie z OC dla pieszego. Nieświadomi swoich praw poszkodowani często godzą się na kwoty, które są znacznie niższe od rzeczywistych należnych świadczeń. Aby nie dać się oszukać, warto skorzystać z pomocy prawników specjalizujących się w dochodzeniu sprawiedliwych odszkodowań. Kancelaria Prawna Legatis gwarantuje nie tylko skuteczną walkę przed sądem z ubezpieczycielem, ale również kompleksowe doradztwo w całym procesie dochodzenia roszczeń. Prawnicy są świadomi, że ich klienci – z powodu ciężkich przeżyć związanych z wypadkiem oraz ze swojej niewiedzy – często nie potrafią samodzielnie zadbać o swoje prawa. Celem Kancelarii Prawnej Legatis jest zapewnienie specjalistycznej pomocy prawnej, dzięki której wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie z OC dla pieszego będzie rekompensowało poniesione przez poszkodowanego straty.

Najpopularniejsze artykuły

Rate this post
5 1 vote
Oceń artykuł