Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku drogowym

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Śmierć członka rodziny w wyniku wypadku jest bardzo traumatycznym przeżyciem dla najbliższych poszkodowanego. Szczególnie jeśli zmarły był głównym żywicielem rodziny. Jednak istnieje możliwość rekompensaty poniesionych strat materialnych i emocjonalnych. Aby uzyskać odszkodowanie czy zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy, należy o nie samodzielnie wnioskować.

 

Odszkodowanie z OC a zadośćuczynienie

 

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić różnice między dwoma podstawowymi świadczeniami, jakie mogą pozyskać najbliżsi poszkodowanego. Odszkodowanie pokrywa straty materialne poniesione w wyniku straty najbliższej osoby. Szerzej na ten temat piszemy niżej.

Zadośćuczynienie z OC zaś jest świadczeniem rekompensacyjnym, a jego celem jest wynagrodzenie szkód niematerialnych czy naruszenia dóbr osobistych. O ile wyegzekwowanie wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela bywa łatwiejsze, to w przypadku ubiegania się o zadośćuczynienie firmy ubezpieczeniowe nie zawsze przyznają rację najbliższym poszkodowanego.

 

Odszkodowanie za koszty leczenia i pogrzebu

 

Jednym z odszkodowań, o które mogą ubiegać się najbliższe osoby zmarłego, jest odszkodowanie z OC za śmierć bliskiej osoby z tytułu poniesionych kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego. Co ważne otrzymanie tego świadczenia nie jest zależne od stopnia pokrewieństwa wnioskującego, lecz od poniesionych przez niego rzeczywistych kosztów. Oznacza to, że odszkodowanie za koszty leczenia czy pochówku przysługują osobie, która realnie je pokryła. Nawet w sytuacji, kiedy była ona obca dla poszkodowanego.

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie za koszty pogrzebu warto pamiętać, że ubezpieczyciel może zwrócić jego koszty biorąc pod uwagę wartość typowego pochówku. W związku z tym zwrotowi podlegają wydatki m.in. za trumnę i organizację pochówku. Należy pamiętać, że opłata za wystawny obiad dla najbliższej rodziny zmarłego nie musi podlegać zwrotowi, jeśli ubezpieczyciel uzna, że jego organizacja nie była częścią typowego pogrzebu, a jedynie dodatkowym kosztem wygenerowanym przez rodzinę.

 

Odszkodowane z OC – renta alimentacyjna dla dzieci

 

Odszkodowanie z OC za śmierć bliskiej osoby może mieć formę renty alimentacyjnej. Takie świadczenie przysługuje dzieciom poszkodowanego, wobec których ten miał ustawowy obowiązek alimentacyjny. W tym przypadku nie chodzi jedynie o sądowne przyznanie alimentów, ale również w grę wchodzi sytuacja, kiedy zmarły był głównym żywicielem rodziny. Jego śmierć automatycznie odebrała jego potomkom środki do życia. Wówczas przysługuje im renta alimentacyjna, a ustawowy obowiązek jej płacenia przechodzi na ubezpieczyciela sprawcy.  Ważne, że w przypadku renty alimentacyjnej nie ma znaczenia czy wypłacone świadczenie to odszkodowanie za śmierć ojca czy matki. Istotny jest fakt, że zmarły był głównym żywicielem rodziny.

Zasadniczą kwestią pozostaje również wysokość odszkodowania. W przypadku renty alimentacyjnej dla dzieci zależy nie tylko od potrzeb potomków zmarłego, ale również od możliwości zarobkowych poszkodowanego. Dlatego też jej wysokość określana jest w taki sposób, aby odszkodowanie z OC nie wzbogacało osób pobierających świadczenie względem ich sytuacji materialnej sprzed śmierci rodzica.  Jeśli zarobki żywiciela rodziny nie przekraczały 4000 zł miesięcznie, to jego dzieci nie mogą liczyć na otrzymanie wyższej kwoty renty.

 

 

Odszkodowanie z OC – renta alimentacyjna dla rodziców

 

Odszkodowanie z OC za śmierć bliskiej osoby może pokrywać również rentę alimentacyjną wypłacaną rodzicom zmarłego. Tak, jak w przypadku dzieci, nie musiała być ona wcześniej sądownie przyznana. Jednak w tym przypadku istotny jest fakt realnego wsparcia finansowego przez zmarłego. Zakładając, że zmarły syn co miesiąc dawał swoim rodzicom 1000 zł, po jego śmierci ci mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia w takiej wysokości. Tym samym odszkodowanie za śmierć córki czy syna może objąć jego rodziców.

W tym przypadku wysokość przyznanego odszkodowania jest sprawą bardzo indywidualną i zależy od dowodów przedstawionych przez wnioskujących o jego wypłatę.

 

Odszkodowanie z OC – pogorszenie sytuacji życiowej

 

Najbliżsi członkowie rodziny mogą wnioskować również o odszkodowanie z OC z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej. Zakładając, że zmarła żona była osobą, która w dużej mierze utrzymywała finansowo swoją rodzinę, to po jej śmierci mąż może wnioskować o odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej jego rodziny. Ciężko jest jednoznacznie określić na czym to pogorszenie polega. Najczęściej uwzględniane jest pogorszenie sytuacji finansowej po śmierci jednego z małżonków.

Odszkodowanie za śmierć żony czy męża z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej również jest kwestią bardzo indywidualną, a tym samym jego wysokość jest zależna od sytuacji najbliższych poszkodowanego i przedstawionych przez nich dokumentów.

 

 

Zadośćuczynienie z OC za śmierć bliskiej osoby

 

Oprócz odszkodowania najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą wnioskować o zadośćuczynienie z OC sprawcy. W przypadku tego świadczenia ważne jest, że ma ono pokryć straty niematerialne, czyli np. traumę i ból z tytułu utraty najbliższej osoby. Celem zadośćuczynienia ma być choć częściowa rekompensata poniesionych strat emocjonalnych z tytułu śmierci najbliższej osoby. Co istotne o ten rodzaj świadczenia mogą ubiegać się nie tylko najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, ale również tzw. osoby mu bliskie. Oznacza to, że zadośćuczynienie z OC może przysługiwać rodzeństwu zmarłemu czy osobom pozostającym z nim w związku nieformalnym.

Wysokość wypłacanego zadośćuczynienia również jest sprawą bardzo indywidualną, a decyzja zostaje podjęta na podstawie przedstawionych przez wnioskującego dowodu.

 

Ubezpieczyciele nie zawsze chętni do współpracy

 

Chociaż odszkodowanie czy zadośćuczynienie z OC za śmierć bliskiej osoby jest regulowana prawnie, to firmy ubezpieczeniowe nie zawsze przyznają rację wnioskującym o wypłatę świadczenia. Wiele kwestii spornych budzą chociażby przypadki, kiedy wnioskującym o wypłatę zadośćuczynienia jest rodzeństwo zmarłego. Nie we wszystkich przypadkach przyznawane jest również rodzicom odszkodowanie za śmierć syna, który był dorosły. W przypadku odmowy wypłaty świadczenia jedyną drogą egzekucji odszkodowania czy zadośćuczynienia jest droga sądowa.

W wielu przypadkach firmy ubezpieczeniowe również zaniżają wysokość przyznanych świadczeń. Jeśli wnioskujący o odszkodowanie czy zadośćuczynienie z OC uzna, że przyznana kwota jest nieadekwatna do poniesionych strat, również może wystąpić na drogę sądową. Wprawdzie walka z ubezpieczycielem nie jest łatwa, jednak warto ją podjąć. Tym bardziej, że pomocą służą kancelarie prawne specjalizujące się w egzekwowaniu należnych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Powodem, dla którego dla którego warto podjąć sądową walkę, są również wysokie kwoty świadczeń przyznawanych przez sądy. Jak przyznaje Polska Izba Ubezpieczeń sądy przyznają z reguły czterokrotnie wyższą kwotę zadośćuczynienia niż ubezpieczyciel, a średnia jego wartość wynosi 60 000 zł!

Rate this post
5 1 vote
Oceń artykuł