Odszkodowanie za wypadek samochodowy za granicą. Jak uzyskać odszkodowanie?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
odszkodowanie za wypadek

Polacy coraz częściej wybierają się na wakacje za granicę. Ci, którzy podróżują samochodem, muszą upewnić się, że posiadane przez nich ubezpieczenie OC będzie gwarantować ochronę także poza granicami Polski. Warto też przemyśleć zakup dodatkowych polis, które przydadzą się, gdy mimo ostrożnej jazdy dojdzie do kolizji lub wypadku komunikacyjnego.

Grecja i Turcja – te kierunki podróży wybieramy najchętniej

Z informacji zgromadzonych przez Polską Izbę Turystyki wynika, że w 2019 r. najpopularniejszymi kierunkami zagranicznych podróży są Grecja i Turcja. Rok wcześniej Polacy spędzali urlopy również w Bułgarii, Hiszpanii, Egipcie, Albanii, Włoszech, Tunezji, Chorwacji i na Cyprze. Osoby, które zdecydowały się na wypoczynek za granicą, najczęściej wybierały nadmorskie kurorty. Dużą popularnością cieszyły się: Riwiera Turecka, Kreta, Słoneczny Brzeg, Rodos, Zakynthos i Hurghada. Powyższe kierunki podróży nie są przypadkowe. We wszystkich wymienionych krajach istnieje rozwinięta baza hoteli o wysokim standardzie. Do tego dochodzą atrakcyjne ceny (jak choćby w przypadku Turcji) i możliwość spędzenia urlopu na wiele sposobów, np. zwiedzając zabytki czy uprawniając sporty wodne.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy za granicą. Jak uzyskać odszkodowanie? 3

Jak dojeżdżamy do wakacyjnych kurortów?

Klienci, którzy kupują zagraniczne wycieczki w biurach podróży, jako środek transportu najchętniej wybierają samolot – według Polskiej Izby Turystyki 2018 r. na takie rozwiązanie zdecydowało się aż 95 proc. turystów. To z kolei powoduje, że systematycznie maleje liczba osób podróżujących autokarami. Powód jest prozaiczny – wycieczki autokarowe są mało komfortowe i cenowo są porównywalne z połączeniami lotniczymi, których liczba z roku na rok rośnie.

Nie wszyscy Polacy spędzający wakacje za granicą wybierają się na nie z biurem podróży. Do wielu wymienionych wyżej krajów bez trudu można dojechać własnym samochodem. Według Polskiej Izby Turystyki niskie notowania Chorwacji w przygotowanym raporcie są spowodowane właśnie tym, że ten kierunek podróży najchętniej wybierają osoby podróżujące indywidualnie, czyli własnym autem. To właśnie ta grupa turystów jest najbardziej narażona na wypadki na drogach.

Wypadki samochodowe w Europie – statystyki

Mimo że co roku w poszczególnych krajach Europy wciąż są wdrażane rozwiązania, które mają zmniejszyć liczbę wypadków komunikacyjnych, to europejskie drogi nadal są jedynymi z najniebezpieczniejszych. W 2017 r. w Europie śmierć na drogach poniosło 25 300 osób, a 135 000 zostało poważnie rannych. Biorąc pod uwagę liczbę wypadków w poszczególnych krajach, najbezpieczniejsze były drogi w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Holandii. Z kolei w niechlubnej czołówce znajdują się Rumunia, Bułgaria i Chorwacja.
Najwięcej osób ponosi obrażenia lub śmierć, podróżując samochodem (46 proc.). Do wypadków komunikacyjnych najczęściej dochodzi na wiejskich drogach (55 proc.) i obszarach miejskich (37 proc.). Najrzadziej kolizje mają miejsce na autostradach (8 proc.).

Ubezpieczenie OC – podstawowe informacje

Właściciel każdego zarejestrowanego w polskim urzędzie pojazdu ma obowiązek wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Umowę o takie ubezpieczenie zawiera się co do zasady na okres 12 miesięcy. Każdy właściciel pojazdu ma dowolność w wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zawrze umowę.
Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenie OC odpowiadają za szkody do sum gwarancyjnych. Od 1 stycznia 2019 r. w Polsce obowiązują następujące sumy gwarancyjne:

  • 5 210 000 euro – w przypadku szkód osobowych,
  • 1 050 000 euro – dla szkód w mieniu.

Granica odpowiedzialności ubezpieczyciela zależy od poszczególnych krajów. W przypadku szkody osobowej w Hiszpanii minimalna suma gwarancyjna wynosi 70 mln euro za jeden wypadek, a we Włoszech 5 mln euro za jeden wypadek. Francja i Wielkiej Brytania to przykłady państw, w których obowiązuje zasada nielimitowania szkód na osobie.

Czy ubezpieczenie OC wykupione w Polsce działa za granicą?

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że Polacy bez przeszkód podróżują samochodami po całej Europie. Czy planując zagraniczny wyjazd, trzeba zakupić dodatkowe ubezpieczenie, czy wystarczy posiadana polisa OC?

Odpowiedź na powyższe pytanie przynosi art. 25 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z nim ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe również na terenie innych państw, których przystąpiły do specjalnego porozumienia (Porozumienia Wielostronnego). Należą do niego wszystkie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej oraz kilka spoza jej struktur. Szczegóły prezentuje poniższa grafika.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy za granicą. Jak uzyskać odszkodowanie? 4
Odszkodowanie za wypadek samochodowy za granicą. Jak uzyskać odszkodowanie? 5

Podróżując samochodem do niektórych państw położonych w Europie i poza nią, konieczne jest posiadanie Międzynarodowego Certyfikatu Ubezpieczenia Komunikacyjnego, czyli tzw. Zielonej Karty. Wykaz państw został zaprezentowany na grafice po lewej. Turyści, którzy wybierają się własnym transportem do chorwackiego miasta Dubrownik, powinni wykupić wspomnianą Zieloną Kartę. Powodem jest konieczność dwukrotnego przekroczenia granicy z Bośnią i Hercegowiną, gdzie wymagany jest Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia Komunikacyjnego.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy za granicą – gdy sprawca miał OC

Podstawą do wystąpienia o odszkodowanie jest zawsze dokumentacja z miejsca zdarzenia drogowego. W wielu krajach Europy przy kolizji drogowej wystarczy spisać wspólne oświadczenie sprawcy i poszkodowanego (powinny w nim znaleźć się dane osobowe uczestników zdarzenia, numer rejestracyjny pojazdu sprawcy i informacje dotyczące ubezpieczenia OC sprawcy). W przypadku wypadku (gdy są ranni), konieczne jest wezwanie policji. Dokumentacja zdarzenia pozwala skutecznie starać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu czy odszkodowanie za pobyt w szpitalu za granicą.

Jeżeli sprawca w chwili zdarzenia posiadał ważne OC, to poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może zgłosić szkodę zarówno w kraju, w którym doszło do zdarzenia, jak i po powrocie do własnego kraju (gdy pojazd sprawcy zdarzenia został zarejestrowany na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, a wypadek miał miejsce w jednym z państw Systemu Zielonej Karty). Drugie rozwiązanie jest wygodniejsze, a przy okazji pozwala ominąć barierę językową.

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym – sprawca nie miał OC

O odszkodowanie za wypadek komunikacyjny za granicą mogą też wystąpić poszkodowani przez kierowcę, który prowadził nieubezpieczony samochód. Szkodę można zgłosić do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub funduszu gwarancyjnego, który działa w kraju, gdzie miało miejsce zdarzenie drogowe. Przykładowo we Francji jest to Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages, a w Hiszpanii Consorcio de Compensación de Seguros.
– Aby wystąpić o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny za granicą po powrocie do kraju, konieczne jest ustalenie reprezentanta do spraw roszczeń (pełnomocnika zagranicznego zakładu ubezpieczeń) działającego na terenie Polski. Pomaga w tym Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Sprawę można też powierzyć ekspertom specjalizującym się w dochodzeniu odszkodowań z Kancelarii Prawnej Legatis, która wspiera poszkodowanych na wszystkich etapach dochodzenia roszczeń.

Wypłata odszkodowania – co warto wiedzieć?

Towarzystwo ubezpieczeniowe lub jego reprezentant do spraw roszczeń ma trzy miesiące, aby odpowiedzieć na zgłoszone roszczenia. Jeżeli w tym terminie poszkodowany nie otrzyma informacji, sprawą zajmie się organ odszkodowawczy – Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Wypłacone odszkodowanie za śmierć poszkodowanego lub odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest za niskie? Z szacunków Funduszu Odszkodowań Komunikacyjnych wynika, że ok. 92 proc. odszkodowań wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest zaniżonych. W takiej sytuacji pozostaje droga sądowa. Jeżeli do wypadku doszło np. w Hiszpanii, sprawa będzie toczyła się przed sądem w Polsce.
– Samodzielne dochodzenie roszczenia od ubezpieczyciela przed sądem jest trudne. Z naszego doświadczenia wynika, że wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe doskonale zdają sobie sprawę z tego, że klienci często nie mają wystarczającej wiedzy, aby skutecznie walczyć o należne im pieniądze. To kolejny powód, dla którego warto skorzystać z pomocy ekspertów zajmujących się tego typu sprawami na co dzień. Zgromadzone doświadczenie pozwala nam szybko ocenić szanse na uzyskanie odszkodowania i podjąć działania, dzięki którym poszkodowany otrzyma świadczenie w adekwatnej wysokości.

Spowodowałem wypadek za granicą – co dalej?

 

Jak podaje Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, rośnie liczba kierowców z Polski, którzy powodują kolizje i wypadki za granicą. W 2018 r. kierujący pojazdami na polskich numerach rejestracyjnych spowodowali 75,2 tys. szkód, a najwięcej wypadków z ich udziałem odnotowano na drogach w Niemczech, Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Na co dzień jeździsz bardzo ostrożnie? Mimo wszystko nie możesz wykluczyć, że spowodujesz kolizję lub wypadek. Jak w takiej sytuacji poszkodowany może uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny? Sprawca z Polski, który w momencie kolizji lub wypadku posiadał ubezpieczenie OC, powinien przekazać poszkodowanemu swoje dane osobowe, a także informacje o ubezpieczeniu (nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy). To ułatwi osobie poszkodowanej uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu czy zniszczone mienie.

Ofiary wypadków spowodowanych przez kierowców kierujących nieubezpieczonymi pojazdami również mogą starać się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. W Polsce działa wspomniane już Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które wypłaca świadczenie, a następnie dochodzi go od sprawcy zdarzenia.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy za granicą. Jak uzyskać odszkodowanie? 6
Odszkodowanie za wypadek samochodowy za granicą. Jak uzyskać odszkodowanie? 7

Brak polisy OC – konsekwencje

Polisa OC chroni sprawcę wypadku przed odpowiedzialnością finansową i jednocześnie zapewnia świadczenie pieniężne (odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym) poszkodowanemu.

– Posiadanie ubezpieczenia OC w momencie wypadku oznacza, że poszkodowany otrzyma rekompensatę szkód bezpośrednio od ubezpieczyciela, z którym sprawca wypadku zawarł umowę. Jeżeli sprawca wypadku nie posiadał ubezpieczenia OC, a do wypadku doszło za granicą, to świadczenie przysługujące poszkodowanemu wypłaci Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które następnie będzie dochodziło zwrotu środków od sprawcy wypadku (tzw. regres).
W Polsce działa również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nakłada on kary na właścicieli pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązku i nie zakupili ubezpieczenia OC. Opłaty karne są bardzo wysokie. Ich wysokość zależy od dwóch czynników: czasu, jaki pojazd pozostawał bez ochrony i rodzaju pojazdu (osobowy, ciężarowy). Na poniższej grafice zaprezentowano aktualne opłaty karne nakładane na właścicieli pojazdów osobowych. Jakie kary czekają na kierowców w innych europejskich krajach? Są to nie tylko kary pieniężne. W niektórych państwach właściciele pojazdów, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, muszą liczyć się z konfiskatą (tak jest m.in. w Belgii, Francji czy we Włoszech). W Luksemburgu z kolei kierowcy muszą liczyć się nawet z karą więzienia do 3 lat.

Ubezpieczenie OC to nie wszystko – zapewnij sobie pomoc prawną

Wypadek za granicą może przytrafić się nawet doświadczonemu i ostrożnemu kierowcy. W takiej sytuacji ubezpieczenie OC to podstawa – pozwala uchronić się przed finansowymi konsekwencjami. Ponieważ jednak w poszczególnych krajach różnie zostały rozstrzygnięte kwestie przyznawania i wypłaty świadczeń, to warto w każdym przypadku zasięgnąć opinii specjalisty.

– Do wakacyjnego wyjazdu za granicę własnym samochodem warto się odpowiednio przygotować. Kancelaria Prawna Legatis proponuje usługę Ochrona Prawna 24/7. W jej ramach klient może liczyć na pomoc prawnika specjalizującego się w prawie danego kraju. Dotyczy to zarówno wypadków komunikacyjnych, jak i innych zdarzeń, np. zatrzymania przez policję czy kradzieży dokumentów. Usługa jest dostępna całodobowo i z dowolnego miejsca na świecie. Ceny pakietów rozpoczynają się od 59,99 zł miesięcznie. Ubezpieczenie OC czy pomoc prawna to nie wszystko – turyści, którzy zamierzają uprawiać sporty (w tym ekstremalne) powinni wykupić dedykowaną polisę. W zależności od zapisów zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) ubezpieczony może uchronić się przed kosztami związanymi ze zorganizowaniem akcji poszukiwawczej czy ratowniczej oraz kosztami leczenia poza granicami kraju.

Najpopularniejsze artykuły

Rate this post
5 1 vote
Oceń artykuł