733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

Dochodzenie zachowku

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > Prawo cywilne > Dochodzenie zachowku
Ikona sądu biała

Zachowek

Zachowek jest jedną z form zabezpieczenia interesów osób najbliższych spadkodawcy tak, by po jego śmierci miały swój udział w spadku nawet wówczas, gdy zostały pominięte w testamencie.

Dochodzenie zachowku

Zachowek jest jedną z form zabezpieczenia interesów osób najbliższych spadkodawcy tak, by po jego śmierci miały swój udział w spadku nawet wówczas, gdy zostały pominięte w testamencie. Zachowek traktuje się jako długi spadkowe. Roszczenie to powstaje wówczas, gdy osoby uprawnione nie otrzymały go w żadnej innej postaci niż samo powołanie do dziedziczenia.

Komu przysługuje prawo dochodzenia zachowku? Osobami zobowiązanymi z tytułu zachowku są przede wszystkim spadkobiercy powołani do dziedziczenia, a także osoby, na rzecz których ustanowiono darowiznę wliczoną na poczet spadku. Osoby, które zostały wymienione w zapisie windykacyjnym ustanowionym przez spadkodawcę także są zobowiązane z tytułu zachowku.

Informacje dodatkowe

Należy mieć na uwadze, iż prawo dochodzenia zachowku objęte jest pewnymi wyłączeniami: uznaje się, że zachowek nie należy się osobom, które odrzuciły ustawowo należący się im spadek i zrzekły się dziedziczenia. Ponadto, osobom uznanym za niegodne lub uprzednio wydziedziczonym, a także małżonkowi spadkodawcy, gdy ten wystąpił o rozwód z winy małżonka i żądanie było uzasadnione

Wysokość zachowku zależy od wartości całego majątku spadkodawcy, ale również od wielkości udziału w spadku, który przypadłby określonej osobie w dziedziczeniu ustawowym. Osobom niepełnoletnim lub trwale niezdolnym do pracy należy się 2/3 udziału spadkowego, który przypadłby im na drodze dziedziczenia ustawowego, zaś wszystkim pozostałym – 1/2 udziału spadkowego.

Nasi prawnicy

Informacji o tym kto może dochodzić zachowku po rodzicach i krewnych, jaki jest termin dochodzenia, składania pozwu i jakie warunki należy spełniać by otrzymać zachowek, rzetelnie udzielają nasi prawnicy. Zapewniamy swoim klientom nie tylko kompetentną i doświadczoną kadrę, ale i sprawną oraz skuteczną opiekę prawną, przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi.

INFOLINIA 24/7

733 000 773

Zadaj pytanie

AKTUALNOŚCI