733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

Dochodzenie zadośćuczynienia

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > Prawo cywilne > Dochodzenie zadośćuczynienia
Ikona sądu biała

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest sposobem na wyrównanie szkody niemajątkowej. Prawo polskie przewiduje również zadośćuczynienie w postaci zasądzenia konkretnej sumy na ustalony cel społeczny lub organizację, wskazane uprzednio przez poszkodowanego.

Dochodzenie zadośćuczynienia

Zadośćuczynienie jest sposobem na wyrównanie szkody niemajątkowej. Prawo polskie przewiduje również zadośćuczynienie w postaci zasądzenia konkretnej sumy na ustalony cel społeczny lub organizację, wskazane uprzednio przez poszkodowanego. Przepisy dotyczące kwestii zadośćuczynienia regulują art. 445 i 448 kodeksu cywilnego. Czego dotyczy zadośćuczynienie?

Wszelkie kwestie związane z naruszeniem dóbr osobistych normuje art. 448 kc. Natomiast na podstawie art. 445 kc. dochodzimy zadośćuczynienia wskutek powstania uszczerbku na zdrowiu, labilności zdrowotnej, naruszenia nietykalności osobistej, gwałtu, pozbawienia wolności, skłaniania do poddawania się czynnościom związanym z nierządem oraz w wyniku wypadku.

W jakim przypadku można domagać się zadośćuczynienia?

Z uwagi na charakter niemajątkowy poniesionej przez pokrzywdzonego szkody, zadośćuczynienie wiąże się z licznymi aspektami, które pomagają ustalić wysokość poniesionej straty. W codziennym życiu zadośćuczynienia możemy domagać się np. wówczas, gdy wskutek błędu lekarskiego doznamy szkody osobiście, ale również w przypadku śmierci osoby najbliższej, powodowanej niekompetencją lekarską.

Na drodze sądowej dochodzimy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, gdy w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia odczuwamy nieustępujący ból, dyskomfort lub cierpienie psychiczne. Jeżeli w wyniku błędu lekarskiego dochodzi do kalectwa i jego skutków, utraty pracy lub niemożności wykonywania hobby, pozew o zadośćuczynienie będzie jak najbardziej zasadny.

Dochodzenie swoich praw na drodze sądowej powinno mieć miejsce również w przypadku naruszenia dóbr osobistych. Polskie prawo cywilne w definicję dóbr osobistych wpisuje: zdrowie, wolność, wizerunek, nazwisko bądź pseudonim, cześć, tajemnicę korespondencji, twórczość naukową, artystyczną, realizatorską lub wynalazczą, ale również nietykalność mieszkania.

Pozew o zadośćuczynienie składamy również w przypadku bezzasadnego aresztowania i następującego w konsekwencji pozbawienia wolności, a tym samym strat moralnych. Bezdyskusyjny przypadek stanowi przemoc na tle seksualnym. Już sam fakt bycia ofiarą przemocy seksualnej konotuje możliwość wystąpienia krzywdy i otwiera drogę do dochodzenia zadośćuczynienia.

Zespół prawników

Nasi prawnicy dysponują obszerną wiedzą i bogatym, popartym sukcesami doświadczeniem zawodowym – również w kwestii dochodzenia zadośćuczynienia. Nieustannie poszerzamy horyzonty i podnosimy swoje kompetencje. Dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi zabezpieczały w pełni interesy naszych klientów. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie merytorycznym i prawnym.

INFOLINIA 24/7

733 000 773

Zadaj pytanie

AKTUALNOŚCI