733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

Ustanowienie i zniesienie służebności przesyłu i drogi koniecznej

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > Prawo cywilne > Ustanowienie i zniesienie służebności przesyłu i drogi koniecznej
Ikona sądu biała

Służebności przesyłu i drogi koniecznej

Ustanowienie oraz zniesienie służebności przesyłu drogi koniecznej odnosi się do ograniczonego prawa rzeczowego, które dotyczy korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z nienależącej do niego nieruchomości

Ustanowienie i zniesienie służebności

Ustanowienie oraz zniesienie służebności przesyłu drogi koniecznej odnosi się do ograniczonego prawa rzeczowego, które dotyczy korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z nienależącej do niego nieruchomości, w zakresie koniecznym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych. Służebność przesyłowa może obciążać grunty, budynki i lokale.

Ustanowienie służebności przesyłu może mieć miejsce na skutek umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą przemysłowym, a właścicielem gruntu, jak również na mocy orzeczenia sądu bądź decyzji administracyjnej. Służebność przesyłu można ustanowić także na podstawie wydanej przez starostę decyzji administracyjnej, ale jest to możliwe także w konsekwencji zasiedzenia.

Służebności przesyłu

Podmiotem, na rzecz którego właściciel, bądź wieczysty użytkownik gruntu ustanawia służebność, może stać się przedsiębiorca, który jest właścicielem urządzeń przesyłowych, a zatem narzędzi służących do przesyłania pary, gazów, płynów, energii itp. Przedmiotem służebności może stać się  również prawo wieczystego użytkowania, a nie sama nieruchomość.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca ma prawo i możliwość wejścia na grunt obciążony służebnością w celu umiejscowienia na nim urządzeń przesyłowych. Prawo to obowiązuje również wówczas, gdy konieczne jest usunięcie usterki, przeprowadzenie niezbędnych czynności konserwacyjnych bądź modernizacji całkowitej lub cząstkowej urządzeń przesyłowych. Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Droga konieczna

O ustanowieniu służebności drogi koniecznej mówimy wówczas, gdy dla nieruchomości lub należących do niej budynków gospodarczych nie istnieje odpowiedni dostęp do drogi publicznej. W takiej sytuacji konieczne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej. Roszczenie dotyczy całkowitego braku dostępu, jak i dostępu uniemożliwiającego normalne korzystanie z nieruchomości.

Ustanowienie służebności drogi koniecznej przebiega na mocy umowy, aktu administracyjnego lub – w przypadku gruntu – przez zasiedzenie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia wniosku o ustanowienie drogi koniecznej mogą być: właściciel izolowanej nieruchomości, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz (tu może domagać się ustanowienia służebności osobistej) lub spółdzielnia produkcyjna.

Nasi prawnicy

Jako zespół Kancelarii Prawnej Legatis dokładamy wszelkich starań, by powierzone nam zaufanie nieustannie procentowało. Rzetelnie wypełniamy wnioski, walczymy o odszkodowania, analizujemy dokumenty i optymalizujemy rozwiązania prawne. Zabezpieczamy interesy swoich klientów, a także udzielamy wyczerpujących informacji. Nasza oferta zawiera kompleksową obsługę prawną.

INFOLINIA 24/7

733 000 773

Zadaj pytanie

AKTUALNOŚCI