733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

Zasiedzenie

Ikona sądu biała

Zasiedzenie

Z zasiedzeniem mamy do czynienia wówczas, gdy nabywamy określone prawo wskutek upływu czasu. Jest to pokłosie tzw. dawności

Zasiedzenie nieruchomości

Z zasiedzeniem mamy do czynienia wówczas, gdy nabywamy określone prawo wskutek upływu czasu. Jest to pokłosie tzw. dawności. Istotą zasiedzenia jest rzeczywiste, długotrwałe wykonywanie prawa rzeczowego i w konsekwencji nabycie tego prawa własności rzeczy (np. nieruchomości), gruntu lub służebności gruntowych przez osobę, która posiadła daną rzecz nie będąc jej właścicielem.

Kodeks cywilny określa ramy czasowe dla zasiedzenia: 20 lat dla osoby działającej w dobrej wierze i  30 lat dla osoby działającej w złej wierze. Wartościowanie wiary ocenia się na stan z momentu obejmowania w posiadanie. Utrata dobrej wiary po upływie tego momentu nie wyklucza zasiedzenia. Intencji nie musi udowadniać posiadacz samoistny, z uwagi na ustawę o domniemaniu dobrej wiary.

Prawo zasiedzenia

Przedmiotem zasiedzenia mogą stać się niektóre prawa rzeczowe. Należą do nich: własność nieruchomości, służebność gruntowa (ale nie osobista), użytkowanie wieczyste, służebność przesyłu, bądź własność rzeczy ruchomej (np. samochodu), przy czym zasiedzenie ruchomości może nastąpić po upływie lat 3, wyłącznie w dobrej wierze, trwającej cały czas posiadania.

Konsekwencją zasiedzenia jest pierwotne nabycie prawa własności przez posiadacza, który może z tego tytułu domagać się orzeczenia sądu. Utrata prawa dotycząca właściciela nie unieważnia trwających na rzeczy roszczeń, np. hipoteki bądź służebności. Stwierdzenie zasiedzenia następuje na drodze nieprocesowej, według regulacji Kodeksu postępowania cywilnego.

Nasi prawnicy

Kancelarię prawną Legatis tworzy zespół z dużym doświadczeniem i praktyką. Przygotowana oferta pomocy prawnej obejmuje także działania w przypadku zasiedzenia domu i innych praw rzeczowych. Działamy zarówno z ramienia właściciela wspomnianych praw rzeczowych, jak i osoby nabywającej to prawo. Świadczymy usługi z zachowaniem najwyższych standardów obsługi prawnej.

INFOLINIA 24/7

733 000 773

Zadaj pytanie

AKTUALNOŚCI