733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

Zniesienie współwłasności

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > Prawo cywilne > Zniesienie współwłasności
Ikona sądu biała

Zniesienie i prawo współwłasności

Współwłasność jest jedną z postaci własności podzielonej, czyli wspólnym prawem własności. Cechami współwłasności jest jedność przedmiotu, wielość podmiotów i niepodzielność wspólnego prawa.

Zniesienie współwłasności

Współwłasność jest jedną z postaci własności podzielonej, czyli wspólnym prawem własności. Cechami współwłasności jest jedność przedmiotu, wielość podmiotów i niepodzielność wspólnego prawa. Współwłasność najczęściej dotyczy nieruchomości. W polskim prawie współwłasność uważana jest za stan przejściowy do pełnej regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Zniesienie współwłasności można przeprowadzić na co najmniej dwa sposoby: umownie, w obecności notariusza, za zgodą wszystkich współwłaścicieli, po uprzednim ustaleniu warunków, bądź poprzez sądowy podział majątku. W przypadku zasądzenia podziału fizycznego, sąd może orzec wobec współwłaścicieli dopłaty pieniężne, celem wyrównania różnic pomiędzy wartością części rzeczy przyznanych, a wartością udziałów w całej rzeczy.

Prawo współwłasności

Jest to szeroko pojmowane prawo rzeczowe, które pozwala na korzystanie oraz rozporządzanie rzeczami w granicach ustanowionych przepisami prawa i współżycia społecznego. Dotyczy ono wyłącznie nieruchomości oraz ruchomości. Rozporządzanie rzeczą może następować poprzez przeniesienie własności na inną osobę, zrzeczenie się własności, w drodze spadku lub na podstawie testamentu.

Prawo własności daje pewne uprawnienia. Uprawnienie do posiadania oznacza rzeczywiste władanie daną rzeczą (np. domem), natomiast uprawnienie do korzystania daje możliwość czerpania korzyści z rzeczy (np. hodowanie warzyw we własnym ogrodzie) bądź dochodów (np. z czynszu wynajmowanego mieszkania), a także do przetwarzania rzeczy, a nawet do ich zniszczenia.

Nasi prawnicy

Zespół naszej kancelarii świadczy szerokie usługi prawne na wysokim poziomie. Jesteśmy do państwa dyspozycji również w zakresie ustalania i znoszenia współwłasności, wydzielania części majątku wspólnego oraz w przypadku konieczności negocjowania ze współwłaścicielami warunków zniesienia współwłasności. Zabezpieczamy wszystkie interesy prawne naszych klientów.

INFOLINIA 24/7

733 000 773

Zadaj pytanie

AKTUALNOŚCI