733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

Prawo spółek handlowych

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > Prawo gospodarcze > Prawo spółek handlowych
Ikona sądu biała

Prawo spółek handlowych

Funkcjonowanie spółek handlowych reguluje Ustawa o Prawie Handlowym z 2000 r.

Spólki handlowe

Funkcjonowanie spółek handlowych reguluje Ustawa o Prawie Handlowym z 2000 r. Jest to zbiór przepisów zawierających normy dla funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych. Określa ona zasady tworzenia, organizowania, funkcjonowania oraz sposoby rozwiązania spółek handlowych. Nie dotyczy natomiast spółek cywilnych, podlegających przepisom Kodeksu Cywilnego.

Obowiązujący na chwilę obecną Kodeks Spółek Handlowych nie zawiera norm dotyczących obustronnych oraz jednostronnych czynności handlowych, czyli – innymi słowy – czynności prawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ich regulacja znajduje się w aktualnym Kodeksie Cywilnym wraz ze wspomnianymi wyżej przepisami regulującymi działanie spółek cywilnych.

Usługi prawne

W ramach świadczonych przez kancelarię usług, pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy działalności gospodarczej, w zakładaniu spółek oraz ich likwidacji. Redagujemy kontrakty handlowe, prowadzimy negocjacje, sporządzamy wszelkiego rodzaju umowy, a także przygotowujemy dokumenty spersonalizowane, skomplikowane strukturowo, w oparciu o bieżące potrzeby klienta.

Zabezpieczamy istniejące już spółki prawnie, opracowujemy gwarancje i weksle, przeprowadzamy zmiany kapitału zakładowego, podmiotowe bądź w treści aktów. Pomagamy w tworzeniu oddziałów, zamykaniu podmiotów bez postępowania likwidacyjnego, przekształcaniu spółek oraz we wszelkich pozostałych modyfikacjach ustrojowych. Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów obrotu gospodarczego.

Spółki osobowe i kapitałowe

Z uwagi na substrat, na którym bazują spółki handlowe, dzielimy je na osobowe oraz kapitałowe. Do spółek osobowych należą spółki jawne, komandytowo-akcyjne, komandytowe oraz partnerskie, natomiast w pojęciu spółek kapitałowych mieszczą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne. Kancelaria Prawna Legatis oferuje wszechstronną obsługę prawną spółek handlowych.

Podmiotom obrotu gospodarczego oferujemy również kompleksową obsługę prawną wszystkich procesów inwestycyjnych. Ponadto, pomagamy w przygotowywaniu dokumentów z walnych zgromadzeń, sporządzaniu projektów uchwał organów spółki, tworzeniu protokołów z posiedzeń, statutów, audytów oraz aktów wewnętrznych, a także w definiowaniu regulaminów zarządu i rady nadzorczej.

Nasi prawnicy

Kancelarię Prawną Legatis tworzy dynamiczny zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Specjalizujemy się zarówno w obsłudze niewielkich spółek, jak i klientów korporacyjnych. W ramach opieki prawnej przeprowadzamy bieżące optymalizacje podatkowe bądź minimalizacje ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomagamy realizować założone cele.

INFOLINIA 24/7

733 000 773

Zadaj pytanie

AKTUALNOŚCI