733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

Reprezentowanie przed organami ścigania, sądami powszechnymi

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > Prawo karne > Reprezentowanie przed organami ścigania, sądami powszechnymi
Ikona sądu biała

Reprezentowanie

przed organami ścigania, sądami powszechnymi

Reprezentowanie przed sądami

Kancelaria Prawna Legatis specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, administracyjnym, ale również w sprawach karnych, w ramach których reprezentujemy naszych klientów w sądzie powszechnym i administracyjnym na wszystkich etapach postępowania sądowego. Z uwagi na złożony charakter procesów w prawie karnym, reprezentujemy swoich zleceniodawców również przed organami ścigania.

Na etapie postępowania przygotowawczego, występujemy w imieniu naszych klientów przed prokuraturą i policją. Pomagamy sprawnie przejść przez kolejne etapy śledztwa, dotrzymujemy terminów składania pism, odwołań oraz wszelkich elementów niezbędnych do reprezentowania naszych klientów przed organami ścigania. Naszym priorytetem jest zapewnienie pełnej opieki prawnej.

Wsparcie i pomoc prawna

Według obowiązującego prawa, pełnomocnikiem w postępowaniu karnym może być jedynie radca prawny lub adwokat. Na mocy tych przepisów reprezentujemy przed sądem swoich klientów niezależnie od tego, czy występują w charakterze oskarżonego czy poszkodowanego. Na życzenie zleceniodawców występujemy również w roli oskarżyciela posiłkowego ubocznego lub samoistnego.

Upoważnienie do reprezentowania klienta przed sądem mocuje pełnomocnika także do wystąpienia w roli przedstawiciela procesowego. Zgodnie z przepisami, reprezentanta bezwzględnie może powołać strona nie będąca oskarżonym. Osoba, która nie jest stroną, może wyznaczyć swojego pełnomocnika tylko wówczas, gdy w toczącym się postępowaniu jest to niezbędne do zabezpieczenia jej interesu.

Nasi prawnicy

Nasz zespół składa się z grupy wysoko wykwalifikowanych prawników, o bogatym doświadczeniu zawodowym. Działamy kompleksowo – pomagamy w ustaleniu potrzeb klientów, współtworzymy upoważnienia, pełnomocnictwa oraz dopełniamy formalności. W toku spraw karnych reprezentujemy swoich klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego.

INFOLINIA 24/7

733 000 773

Zadaj pytanie

AKTUALNOŚCI