733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

Podział majątku

Ikona sądu biała

Podziału majątku wspólnego nie można dokonać podczas trwania wspólnoty majątkowej

Jest to możliwe po wcześniejszym ustanowieniu rozdzielności majątkowej

Podział majątku

Podziału majątku wspólnego nie można dokonać podczas trwania wspólnoty majątkowej. Jest to możliwe po wcześniejszym ustanowieniu rozdzielności majątkowej, czyli intercyzy, w przypadku rozwodu, separacji, śmierci jednego z małżonków lub upadłości. Podział majątku może nastąpić poprzez akt notarialny wyłącznie za zgodą obu stron bądź na drodze postępowania sądowego.

Z uwagi na fakt, że prawa do udziału we wspólnym majątku małżeńskim nie ulegają przedawnieniu, wniosek o podział majątku można złożyć nawet wiele lat po rozwodzie. Wniosek powinien spełniać formalne wymogi pisma procesowego, czyli zawierać: oznaczenie stron, wartość majątku, który podlega podziałowi, zgłoszone żądanie, a także powołanie dowodów w sprawie.

Jak wygląda sprawa o podział majątku

Ze względu na wysokie koszty postępowania, najkorzystniejszy jest podział majątku za porozumieniem stron. Pozwoli również uniknąć długiego, trudnego i często nieprzyjemnego sądowego podziału majątku. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, należy przygotować się na negocjacje, które zadecydują o tym, do której ze stron trafią elementy majątku wspólnego.

Strony mogą zgodzić się lub zażądać nierównego podziału udziałów w majątku wspólnym, wnioskować o zaliczenie i zwrot wydatków, nakładów finansowych oraz innych świadczeń dotyczących majątku wspólnego, na rzecz majątku osobistego małżonków i odwrotnie. Przy podziale majątku sąd uwzględnia propozycje i ustalenia stron. Przy braku porozumienia, podejmuje autorytatywną decyzję.

Nasi prawnicy

Prowadzimy konsultacje prawne m.in. z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Naszych klientów przeprowadzamy przez skomplikowane procedury majątkowe oraz rozwodowe, przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi. W oparciu o bogate, wieloletnie doświadczenie, kancelaria prawna Legatis zapewnia kompleksową i profesjonalną pomoc prawną.

INFOLINIA 24/7

733 000 773

Zadaj pytanie

AKTUALNOŚCI