733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

Unieważnienie małżeństwa

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > Prawo rodzinne i opiekuńcze > Unieważnienie małżeństwa
Ikona sądu biała

W określonych przez prawo przypadkach istnieje możliwość unieważnienia małżeństwa

W określonych przez prawo przypadkach istnieje możliwość unieważnienia małżeństwa. Jest to postępowanie zupełnie inne niż rozwód, dlatego poprowadzenie takiej sprawy może być trudniejsze. Prawnicy Legatis oferują takie usługi i mają w tym duże doświadczenie, co jest bardzo cenne, gdyż spraw takich nie przeprowadza się często.

Małżeństwo unieważnić można w różnych przypadkach, na przykład gdy osoba, która je zawarła, była ubezwłasnowolniona bądź nie była pełnoletnia. Doświadczony prawnik wie, jak napisać taki wniosek i w jakich przypadkach może dojść do unieważnienia małżeństwa, polecamy więc swoje usługi.

Procedury

Nie da się ukryć, że postępowanie w przypadku unieważnienia małżeństwa jest nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku zwykłego rozwodu, trzeba bowiem wykazać jasną przyczynę, dla której zawarty związek nie jest ważny w świetle prawa oraz skonstruować odpowiedni wniosek.

Unieważnienie małżeństwa możliwe jest tylko w niektórych przypadkach, nie można procedury tej traktować jako zamiennik dla rozwodu. O tym, kiedy można ubiegać się o unieważnienie zawarcia związku małżeńskiego, poinformuje doświadczony prawnik specjalizujący się w tym zakresie prawa.

Koszty

Sprawy dotyczące unieważnienia małżeństwa są znacznie mniej typowe niż częściej spotykane rozwody czy separacje. Mając to na uwadze, jak i fakt, że każda sprawa jest inna, oferujemy naszym Klientom bardzo elastyczny cennik, uzależniając koszty naszych usług od indywidualnych warunków i wyceniając je osobno dla każdej sprawy.

INFOLINIA 24/7

733 000 773

Zadaj pytanie

AKTUALNOŚCI