733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > Prawo rodzinne i opiekuńcze > Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa
Ikona sądu biała

Ustalenie lub zaprzeczenie

W polskim prawie uznaje się, że matką dziecka jest kobieta, które je urodziła.

Zaprzeczenie i domniemanie

W polskim prawie uznaje się, że matką dziecka jest kobieta, które je urodziła. Jeżeli w akcie urodzenia dziecka wpisana jest inna kobieta, wówczas można wystąpić o zaprzeczenie macierzyństwa. Może to zrobić dziecko, biologiczna matka, kobieta wpisana w akt urodzenia dziecka jako matka oraz mężczyzna, którego ojcostwo zostało uznane z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej do aktu urodzenia.

Domniemanie ojcostwa zależy od czasu, w którym dziecko zostało poczęte. Zaprzeczanie ojcostwa polega na wykazaniu, że mąż matki nie jest faktycznym ojcem dziecka i nie jest dopuszczalne, jeśli dziecko zostało poczęte wskutek zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę. Zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne również w przypadku śmierci dziecka.

Sprawy i wnioski

Wniosek o ustalenie macierzyństwa składa się wówczas, gdy dziecko ma nieznanych rodziców bądź gdy macierzyństwo kobiety wpisanej w akt urodzenia dziecka zostało zaprzeczone. Terminy składania wniosków o zaprzeczenie macierzyństwa są różne i zależą od tego kim jest wnioskodawca. Ustalanie i zaprzeczanie macierzyństwa nie jest możliwe po śmierci dziecka.

Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać matka dziecka, domniemany ojciec oraz samo dziecko. Domniemanie ojcostwa może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Gdy domniemanie ojcostwa zostało obalone, ustalenie ojcostwa następuje za sprawą uznania ojcostwa przez biologicznego ojca (np. przed kierownikiem USC), bądź na mocy orzeczenia sądu.

Nasi prawnicy

Tworzymy profesjonalną i doświadczoną kadrę. Prowadzimy konsultacje prawne, w czasie których pomagamy w ustaleniu istoty problemu, przedstawiamy możliwe rozwiązania oraz optymalizujemy sposób ich rozwiązania. Przygotowujemy wnioski, umowy, pozwy i reprezentujemy Państwa interesy także w skomplikowanych sprawach o uznanie, ustalenie, bądź wykluczenie rodzicielstwa.

INFOLINIA 24/7

733 000 773

Zadaj pytanie

AKTUALNOŚCI