733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

Ustalenie praw do dziecka, władzę rodzicielską

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > Prawo rodzinne i opiekuńcze > Ustalenie praw do dziecka, władzę rodzicielską
Ikona sądu biała

Ustalenie praw do dziecka

Ustalanie władzy rodzicielskiej z reguły następuje wówczas, gdy dochodzi do rozpadu związku małżeńskiego lub konkubinatu.

Ustalenie władzy rodzicielskiej

Ustalanie władzy rodzicielskiej z reguły następuje wówczas, gdy dochodzi do rozpadu związku małżeńskiego lub konkubinatu. Na mocy prawa rodzice mogą w równej mierze sprawować władzę rodzicielską, niezależnie od tego, czy prawnie byli małżeństwem, czy też nie. Prawo stanowi, że rodzic to osoba, która traktuje dziecko jak własne, nawet jeśli biologicznie nim nie jest.

Przy ustalaniu władzy rodzicielskiej sąd zawsze stawia na pierwszym miejscu interes dziecka. Istotne jest również miejsce zamieszkania rodziców, potrzeby opiekuńcze i edukacyjne dziecka oraz jego wiek. Jeżeli rodzice przy rozwodzie zawarli porozumienie dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, wówczas sąd może orzec o pozostawieniu pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.

Przyznanie opieki i odebranie praw rodzicielskich

Prawo do opieki nad dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom od chwili jego narodzin. W sprawach o przyznanie władzy rodzicielskiej priorytetowe znaczenie ma dobro dziecka. Pozbawienie matki lub ojca praw do opieki nad dzieckiem stanowi skrajną ingerencję w życie rodziny i ma na celu ochronę praw dziecka, zapewnienie mu bezpieczeństwa oraz odpowiedniej opieki.

O pozbawieniu praw rodzicielskich decyduje sąd opiekuńczy w drobiazgowo określonych sytuacjach. Sąd orzeka o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, gdy zastosowanie łagodnych środków nie przyniosło poprawy sytuacji dziecka. Przy rozwodzie sąd opiekuńczy może określić sposób jej realizowania – powierzyć jej wykonywanie jednemu z nich, drugiemu ograniczając do określonych obowiązków.

Nasi prawnicy

Kancelaria Prawna Legatis udziela porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego. Dysponujemy obszerną wiedzą i bogatym, popartym sukcesami doświadczeniem zawodowym. Z uwagi na pełny profesjonalizm, piszemy wnioski, pozwy, składamy odpowiednie dokumenty i doprowadzamy sprawy do końca, mając na uwadze Państwa oczekiwania i zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni.

INFOLINIA 24/7

733 000 773

Zadaj pytanie

AKTUALNOŚCI