Procedura cywilna będzie łatwiejsza?

Procedura cywilna będzie łatwiejsza? 1

Trwają prace nad zmianami w Kodeksie postępowania cywilnego oraz części innych ustaw. Czego będą dotyczyć i czy ułatwią Polakom dochodzenie swoich praw w sądzie?

Rozprawy według planu

Jedną z głównych zmian ma być prowadzenie spraw sądowych jedynie w sytuacji koniecznej. Znacznemu wydłużeniu ma ulec postępowanie przygotowawcze przed rozprawą. Strony sprawy będą zobowiązane do udziału w posiedzeniu przygotowawczym. W jego trakcie strony będą przedstawiały swoje racje i dowody. Ustalana jest również wartość przedmiotu, którego dotyczy spór. Celem posiedzenia przygotowawczego będzie tak naprawdę rozwiązanie sporu bez konieczności wszczynania sprawy sądowej. Sąd, jeśli uzna to za dobre rozwiązanie, może skierować strony sporu do mediacji. Postępowanie przygotowawcze będzie mogło trwać maksymalnie 2 miesiące.

Jeśli jednak mimo wszystko dojdzie do rozprawy, zostanie sporządzony jej plan. Obligatoryjnie będzie musiał on zawierać zarzuty, żądania stron sporu, oceny prawne, terminy, w których odbędą się posiedzenia i zostaną przeprowadzone dowody. Plan ma również wskazywać termin wydania wyroku. Plan będzie podpisywany przez strony sprawy i sędziego. Ma on nie tylko uporządkować przebieg rozprawy, ale również zastąpić zawiadomienia wysyłane do stron sporu.

Kary dla przewlekających sprawę

Celem proponowanych zmian jest usprawnienie postępowania w sprawach cywilnych. Dlatego też poświęcono uwagę również sytuacjom, w których strona sprawy umyślnie przewleka rozwiązanie sprawy. Za takie działanie strona może zostać obciążona grzywną, częścią bądź nawet całością kosztów procesowych, zwiększeniem odsetek od zasądzonego świadczenia a nawet obciążyć zwiększonymi kosztami pracy drugiej strony sporu.

Zmiany dotyczące dowodów

Strony sprawy będą musiały przedstawić fakty, które mają być udowodnione przedstawionym w sprawie dowodem. Uproszczeniu ma ulec dopuszczanie dowodów przez sąd, który będzie zwolniony z wydawania oddzielnego postanowienia dla każdego z nich.

Poza tym sąd w danej sprawie będzie mógł się posiłkować z opinii dotyczącej innej sprawy niż właśnie rozpatrywana.

Wzrost opłat sądowych

 

Chociaż zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego mają był ułatwieniem w dochodzeniu swoich praw, to przykrym zaskoczeniem dla Polaków będą zmiany dotyczące opłat sądowych. Minimalna opłata ma wynieść 100 zł. Jednak w przypadku spraw o prawa majątkowe jej wysokość będzie zależna od wartości przedmiotu sporu. I tak 100 zł wyniesie opłata tylko wówczas, kiedy wartość przedmiotu sporu nie przekroczy 500 zł. W sytuacji, kiedy ten będzie wart do 18 000 do 20 000 zł opłata sądowa wyniesie aż 1000 zł.

Przydatny pełnomocnik

Mimo planowanych zmian, postępowanie cywilne nie będzie dla wszystkich łatwiejsze i bardziej zrozumiałe. Tym bardziej, że podczas proponowanego posiedzenia przygotowawczego strony będą musiały podejmować decyzje rzutujące na dalszy bieg sprawy (m.in. decyzja o podjęciu mediacji). Oczywiste jest, że Kowalski może nie orientować się w aspektach prawnych, a tym samym być pewnym tego, jaki krok powinien podjąć. Dlatego w tego typu sprawach warto zadbać o doświadczonego pełnomocnika w swojej sprawie. Prawnicy z Kancelarii Prawnej Legatis specjalizują się w reprezentowaniu swoich klientów w sprawach sądowych (nie tylko cywilnych). Dzięki ich doświadczeniu klienci mają gwarancję kompetentnego wsparcia na każdym etapie postępowania. W wielu przypadkach spraw sądowych lepiej nie ryzykować i powierzyć swoją sprawę doświadczonym prawnikom.

Rate this post
5 4 votes
Oceń artykuł