Przyczyniłeś się do wypadku? Licz się z konsekwencjami.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
wypadek samochodowy

Zdarzają się sytuacje, kiedy poszkodowani w wypadku mieli wpływ na powstałe wydarzenie bądź rozmiar powstałej szkody. Przyczynienie się do wypadku bezpośrednio wpływa na odszkodowanie z OC za wypadek komunikacyjny, o jakie może ubiegać się poszkodowany.

 

Przyczynienie się do szkody a mniejsze zadośćuczynienie z OC

 

Odpowiedzialność poszkodowanego w momencie przyczynienia się do wypadku jest określona w art. 362 Kodeksu cywilnego, który jasno wskazuje, że jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Uzupełnieniem tego przepisu jest Rekomendacja nr 20 KNF określająca proces ustalania i wypłaty za szkody niemajątkowe z umów ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, która daje ubezpieczycielowi możliwość pomniejszenia wypłacanego poszkodowanemu świadczenia w oparciu o przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia się rozmiaru tej szkody. Istotne jest, że przyczynienie się poszkodowanego do zdarzenia nie musi być wcale bezpośrednim i umyślnym działaniem. Nieświadome i pośrednie działanie, które również miało wpływ na powstanie szkody bądź zwiększenie jej rozmiaru również będzie traktowane jako przyczynienie się poszkodowanego, a tym samym będzie stanowiło podstawę do tego, aby ubezpieczyciel obniżył wypłacane zadośćuczynienie z OC. Co ważne, jeżeli poszkodowany poniósł w wyniku wypadku śmierć, a okazało się, że przyczynił się do wystąpienia danej sytuacji czy powiększenia rozmiaru szkody, pomniejszone zostanie również odszkodowanie z OC za śmierć bliskiej osoby wypłacane rodzinie zmarłego.

 

Niezapięte pasy i zbyt duża prędkość

 

Przykładami wykroczeń drogowych, które w sytuacji wypadku będą potraktowane jako przyczynienie się poszkodowanego do zwiększenia rozmiarów szkody, są jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa czy nadmierna prędkość auta. Obie sytuacje bezpośrednio wpływają na szkody jakie mogą powstać w wyniku zderzenia samochodów, gdyż poszkodowany nie stosuje się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. W takich przypadkach ubezpieczyciel może stwierdzić, że częściową odpowiedzialność za wielkość powstałych szkód ponosi nie tylko sprawca wypadku, ale również poszkodowany. W związku z tym może obniżyć odszkodowanie z OC za wypadek komunikacyjny.

 

Alkohol a przyczynienie

 

Ważną kwestią w kontekście przyczynienia się do wypadku jest spożywanie alkoholu. Jeśli nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek, za współwinnego mogą być uznane osoby, które wcześniej spożywały z nim alkohol. Przykładowo: jeśli w wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę poszkodowanym jest również pijany pasażer (a obaj wspólnie spożywali alkohol przed jazdą), to odszkodowanie z OC dla pasażera będzie pomniejszone o stopień przyczynienia się go do wypadku.

Poza tym, jeżeli osoba poszkodowana w wypadku świadomie podróżowała autem z pijanym kierowcą, również przyczyniła się do wypadku (nawet, jeśli pasażer był trzeźwy). W tym drugim przypadku ubezpieczyciel będzie również dążył do tego, aby odszkodowanie z OC dla pasażera zostało odpowiednio obniżone. Jedyną szansą na uniknięcie przyczynienia się w takiej sytuacji jest argumentowanie, że pasażer nie był świadomy, że jedzie z pijanym kierowcą.

Podsumowując: akceptowanie faktu nietrzeźwości kierowcy przez jego współpasażerów będzie traktowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe jako przyczynienie się do wypadku, co będzie przekładało się na niższe odszkodowanie z OC za wypadek komunikacyjny.


Co wpływa na stopień przyczynienia się?

 

Stopień przyczynienia się poszkodowanego do wypadku lub zwiększenia rozmiaru szkody określany jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe procentowo. W ocenie stopnia przyczynienia się powinny być wzięte po uwagę wszelkie okoliczności zdarzenia, porównanie stosunku winy obu stron wypadku (sprawcy i poszkodowanego), nieprawidłowość zachowania poszkodowanego mający wpływ na zdarzenie oraz inne istotne okoliczności. Jeśli poszkodowanym jest osoba małoletnia, ubezpieczyciel powinien również wziąć pod uwagę ograniczone możliwości percepcyjne poszkodowanego w kontekście wymagań wobec niego jako uczestnika ruchu drogowego. Dotyczy to dzieci, którym ubezpieczyciele również próbują przypisać przyczynienie się do wypadku. Jednak nie zawsze podejście towarzystwa ubezpieczeniowego do sytuacji, kiedy poszkodowanym jest dziecko, jest adekwatne do wieku niepełnoletniego uczestnika wypadku.

Kiedy procentowy stopień przyczynienia się zostanie określony, wówczas odszkodowanie z OC za wypadek komunikacyjny pomniejszane jest z reguły o taki sam stopień. Ta powszechna praktyka budzi wiele sporów prawnych. Tym bardziej, że każda sytuacja, w której ocenia się przyczynienie się poszkodowanego do wypadku powinna być interpretowana indywidualnie. Ubezpieczyciele jednak podchodzą do takich sytuacji schematycznie, a obniżone zadośćuczynienie z OC jest dla nich standardowym rozwiązaniem tego rodzaju sytuacji. Dlatego też, aby poszkodowany miał pewność, że jego zadośćuczynienie z OC nie zostało zbytnio zaniżone, powinien sięgnąć po fachową poradę w tym zakresie. Prawnicy z Kancelarii Prawnej Legatis, którzy codziennie toczą walkę z ubezpieczycielami o sprawiedliwe odszkodowania, pomogą ocenić czy zaproponowane przez towarzystwo świadczenie nie zostało zaniżone. Jeśli będzie taka konieczność prawnicy są gotowi reprezentować swoich klientów w sądzie w celu wyegzekwowania należnego odszkodowania.

 

Nie każde przyczynienie uprawnia do obniżenia odszkodowania!

 

Wsparcie doświadczonych prawników będzie potrzebne szczególnie w sytuacji, kiedy odszkodowanie z OC za wypadek komunikacyjny zostało bezprawnie obniżone bez ubezpieczyciela. Mimo przyczynienia się poszkodowanego do wypadku czy rozmiaru szkody towarzystwo ubezpieczeniowe nie zawsze ma prawo obniżyć wypłacane świadczenie. Bezwzględnym warunkiem, jaki musi być spełniony, aby zadośćuczynienie z OC mogło być obniżone z tytułu przyczynienia się, jest wskazanie związku przyczynowo skutkowego między zachowaniem poszkodowanego a powstałą szkodą. Wiele firm ubezpieczeniowych w sytuacjach stwierdzenia przyczynienia się poszkodowanego obniża zadośćuczynienie z OC niemal automatycznie bez dokładniejszego przyjrzenia się sprawie. W takich przypadkach, kiedy zachowanie poszkodowanego nie miało związku przyczynowo skutkowego z powstałą szkodą, poszkodowany powinien wystąpić na drogę sądową. Kancelaria Prawna Legatis zapewnia kompleksowe wsparcie w dochodzeniu swoich praw w tego rodzaju sprawach.

Rate this post
5 1 vote
Oceń artykuł