733 100 330

Bezpłatna infolinia 24/7

 

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
Ikona sądu biała

DOZNAŁEŚ USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO?

Uzyskamy dla Ciebie najwyższe odszkodowanie!

W dochodzeniu odszkodowań jesteśmy najlepsi – Legatis Lublin

Powierzając na swoją sprawę nie ponosisz żadnych, opłat.
Nasze honorarium pobieramy od towarzystwa ubezpieczeniowego, jeżeli uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie. W przeciwnym razie nie ponosisz żadnych kosztów.

Masz prawo do odszkodowania, jeśli zostałeś poszkodowany nie ze swojej winy będąc:

Pieszym

Rowerzystą

Kierowcą

Pasażerem

Masz prawo do odszkodowania jeżeli zostałeś poszkodowany podczas załadunku/rozładunku pojazdu.

 

Uzyskujemy odszkodowania za wypadki komunikacyjne nawet do 20 lat wstecz!

Masz prawo do odszkodowania, jeśli zostałeś poszkodowany nie ze swojej winy będąc:

Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

Zwrotu poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji,

Zwrotu poniesionych kosztów dojazdów do placówek medycznych,

Odszkodowania z tytułu utraty dochodu,

Odszkodowania z tytułu zniszczonych lub utraconych podczas wypadku rzeczy,

Comiesięcznej renty.

Otrzymałeś już odszkodowanie z polisy nnw lub polisy na życie?
Masz prawo do odszkodowania z polisy OC pojazdu sprawcy.

Otrzymałeś odszkodowanie z polisy OC sprawcy?

Zgłoś się do nas, uzyskamy dla Ciebie dodatkowe odszkodowanie!

Ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty lub zaniżył odszkodowanie?

Zgłoś się do nas, uzyskamy dla Ciebie pełne odszkodowanie!