733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

 

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie
Ikona sądu biała

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub utraciłeś bliską Ci osobę na skutek wypadku podczas pracy na gospodarstwie rolnym?

Uzyskamy dla Ciebie najwyższe odszkodowanie!

W dochodzeniu odszkodowań jesteśmy najlepsi

Powierzając nam swoją sprawę nie ponosisz żadnych, opłat.
Nasze honorarium pobieramy od towarzystwa ubezpieczeniowego, jeżeli uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie. W przeciwnym razie nie ponosisz żadnych kosztów.

Masz prawo do odszkodowania jeżeli:

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu spowodowanego przez zwierzęta gospodarskie,

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu podczas prac wykonywanych na gospodarstwie rolnym.

DOCHODZIMY ODSZKODOWAŃ Z POLIS OC GOSPODARST ROLNYCH ORAZ MASZYN ROLNICZYCH ZA WYPADKI NAWET DO 20 LAT!

Masz prawo do:

Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

Zwrotu poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji,

Zwrotu poniesionych kosztów dojazdów do placówek medycznych,

Odszkodowania z tytułu utraty dochodu,

Odszkodowania z tytułu zniszczonych lub utraconych podczas wypadku rzeczy,

Comiesięcznej renty.

Pamiętaj!

MASZ PRAWO DO ODSZKODOWANIA Z POLISY OC NIEZALEŻNIE OD UZYSKANEGO ODSZKODOWANIA Z KRUS-U.

Otrzymałeś już odszkodowanie z polisy nnw lub polisy na życie?
Masz prawo do odszkodowania z polisy OC gospodarstwa lub OC ciągnika.

Otrzymałeś odszkodowanie z polisy OC sprawcy?

Zgłoś się do nas, uzyskamy dla Ciebie dodatkowe odszkodowanie!

Ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty lub zaniżył odszkodowanie?

Zgłoś się do nas, uzyskamy dla Ciebie pełne odszkodowanie!